Αγροτικός Συνεταιρισμός Λιβαδίου » Τυποποίηση

Τυποποίηση ελαιολάδου

Η τυποποίηση του ελαιολάδου αποτελεί κύριο παράγοντα της εξασφάλισης των καταναλωτών για τη γνησιότητα και την ποιότητα του προϊόντος. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο καθώς και το βιολογικό ελαιόλαδο είναι ένα απολύτως φυσικά προϊόντα, που παραλαμβάνονται όπως ακριβώς βγαίνουν από το ελαιοτριβείο, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσμιξη.
Από το 2016 ο Συνεταιρισμός μας έχοντας εξασφαλίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την παραγωγή και εμπορία του συμβατικού και του βιολογικού ελαιολάδου πρωτοπορεί στα Κύθηρα.
Τα τυποποιημένα ελαιόλαδα του Συνεταιρισμού μας ελέγχονται αυστηρά και σταθερά από τους αρμόδιους φορείς. Οι έλεγχοι αυτοί αποτελούν τη δικλείδα ασφαλείας για τους καταναλωτές και εγγυώνται την καθαρότητα του τελικού προϊόντος.
Οι έλεγχοι γίνονται πάντα βάσει των προδιαγραφών που έχει ορίσει ο ευρωπαϊκός κανονισμός ελαιολάδου.