Αγροτικός Συνεταιρισμός Λιβαδίου » Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά

Ο Συνεταιρισμός διαθέτει τις παρακάτω βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. για τη λειτουργία του:
1. Βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 29 § 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για δραστηριότητα Ελαιοτριβείο – Τυποποίηση Ελαιολάδου, η οποία ορίζεται ως Βιολογική παραγωγή και Προϊόντα σε μετατροπή και επίσης μη βιολογική παραγωγή, σε περίπτωση παράλληλης παραγωγής/μεταποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καν.(ΕΚ) αριθ.834/2007.
2. Βεβαίωση υπεργολαβικής δραστηριότητας, (Ελαιοτριβείο), για την Παρασκευή Προϊόντων σύμφωνα με τους Καν. Ε.Κ. 834/2007 και 889/2008.
3. Βεβαίωση υπεργολαβικής δραστηριότητας, (Τυποποιητήριο Ελαιολάδου), για την Παρασκευή Προϊόντων σύμφωνα με τους Καν. Ε.Κ. 834/2007 και 889/2008.